Pianolespraktijk Jana Neplechovitsj Biografie Toen ik 10 was hoorde ik een meisje een Haydn sonate spelen op een vleugel bij een culturele bijeenkomst van een stel russen. Ik weet nog heel goed hoe diep ik onder de indruk was. Ik speelde toen al enkele jaren orgel, maar de klank van de vleugel vond ik zo mooi en intiem dat ik de volgende dag aan mijn moeder vroeg of ik niet op pianoles mocht. Gelukkig mocht dat en zo ben ik bij mijn eerste pianodocente terechtgekomen:  Jeannette Koekkoek. Bij haar heb ik tot mijn 15de les gehad en van haar heb ik heel veel liefde voor de muziek gekregen. Ik ben haar nog altijd dankbaar voor de bijzondere lessen die zij gaf. Het laatste jaar van de middelbare school deed ik een vooropleiding aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, waar ik les had van Marjes Benoist. Marjes leerde mij om heel precies te studeren, want ik was een vreselijke sloddervos...  Jeannette stuurde mij op mijn 15de naar een zomercursus in de Verendige Staten (Indiana University in Bloomington) waar ik Christopher Harding ontmoette. Hij gaf les in Brevard, waar ik na mijn eindexamen naartoe ben gegaan en een beurs kreeg. In 2005 ben ik daar magna cum laude afgestudeerd aan Brevard College School of Music.   Terug in Amsterdam heb ik mij gestort op het lesgeven. Een tijd lang heb ik traditioneel lesgegeven: noten leren lezen met de Thompson en Bastien methodes en voor snellere leerlingen deed ik er ook wat techniek bij zoals ik geleerd had in de VS. Maar het knaagde aan mij dat sommige leerlingen alles snapten en anderen traag en moeizaam en vooral niet meer gemotiveerd waren om door te gaan. Dat laatste vond ik het ergst, want ik wilde dat al mijn leerlingen, hoe traag ze ook leerden, gemotiveerd bleven en vooral ook lol hadden in muziek maken. Zodoende ben ik MusicMindGames gaan gebruiken in de lessen en merkte ik dat mijn leerlingen dit erg leuk en stimulerend vonden en vaak zelfs vroegen of we niet een bepaald spel konden doen. Dat zette mij aan het denken: spelenderwijs leren en vooral zó leren dat al het volgende gemakkelijk toegevoegd kan worden is wat leerlingen nodig hebben. Op de traditionele manier sla je vaak teveel stappen over. In de MusicMindGames manier kun je theorie overbrengen, zonder dat het op theorie lijkt, je vermomt eigenlijk datgene wat geleerd moet worden door er een spel van te maken. Later kwam ik een pianolerares tegen (Heleen Verleur) die de Suzuki Methode al een tijdje gebruikte en aan wie ik vroeg of ik bij haar lessen kon meekijken. Ik was erg onder de indruk! De kinderen speelden met een mooie techniek en hadden een prachtige klank, iets wat ik bij traditioneel onderwijs in mindere mate tegenkwam. Sinds ik deze twee methodes ben gaan gebruiken is het lesgeven mij steeds meer gaan bevallen en blijf ik mij ontwikkelen in het vinden van een creatieve en frisse manier om mijn leerlingen te prikkelen. Daarom volg ik momenteel de Suzuki-docenten opleiding bij Huub de Leeuw in Utrecht. Lesgeven is de laatste jaren een echte passie voor mij geworden. Inmiddels ben ik nu elf jaar werkzaam als docent. Mijn lespraktijk is in Amsterdam en in Warder. Ik ben lid van de SVN (Suzuki Vereniging Nederland) en de EPTA (European Piano Teachers Association). Prijzen In 2003 won ik de Tweede Prijs in de North Carolina Music Teachers National Association Collegiate Piano Competition.   Commentaar van de jury: "Very commanding, strong, solid, plus expressive playing." "You have a lot of talent, fire, depth, plus 'spark' of true talent." "A little wild technically, but full of fire and feeling. Your playing has a great sense of involvement, expression and drive!" "Great vitality plus sense of drama. It wasn't always clean but I would much rather hear this than antiseptic playing." In 2005 won ik de Music Theory Award: prijs voor de beste student van de muziek theorie studies.