Pianolespraktijk Jana Neplechovitsj De Suzuki Manier Dr. Shinichi Suzuki noemde zijn methode de moedertaal- methode. Hij kwam tot de ontdekking dat alle kinderen zúlke goede oren hebben, dat zij in korte tijd precies de tongval van hun omgeving beheersen en dat ze zó slim zijn, dat zij zich aan grammaticale regels houden en genuanceerde verschillen in een taal begrijpen. De hoeveelheid woorden die kinderen onthouden wijst ook naar een reeds goed functionerend geheugen! Suzuki redeneerde als volgt: als een kind een taal zo goed kan leren dan kan een kind ook een instrument reeds op jonge leeftijd (v.a. 3 jaar) leren bespelen. Om dit te kunnen doen, zo stelde hij, heb je wel een aantal voorwaarden nodig: Een liefdevolle, muzikale omgeving waarin er veel aanbod is om muziek op een intuïtieve wijze op te nemen. In de lespraktijk wordt daarom veel met CD’s gewerkt. Een stimulerende, positieve benadering waarin de ouders een hoofdrol spelen. Ouders nemen in het begin zelf les, zodat ze hun kind thuis kunnen begeleiden bij het oefenen én blijven de lessen van hun kind volgen totdat deze zelfstandig genoeg is om thuis zonder begeleiding te oefenen. Veel herhaling van het repertoire. We zeggen niet: Zo, dit woord ken je, nu hoef je het nooit meer te herhalen! Het continu herhalen van de geleerde stukken vormt de basis om steeds moeilijkere vaardigheden aan te leren. De MusicMindGames van Michiko Yurko In mijn lespraktijk begint een kind niet direct met noten lezen, maar leert het kind op gehoor te spelen en de basis van een goede techniek. Maar dat neemt niet weg dat je los van de pianoles ook al kunt beginnen met het voorbereiden op het leren lezen van blad. Dit doe ik door groepjes kinderen van dezelfde niveau en leeftijd bij elkaar te brengen en ze spelenderwijs een grondige basis te geven voor het begrijpen van het notenbeeld. Met behulp van de spellen van Michiko Yurko, onder de naam van MusicMindGames, krijgen ze iedere week een hele serie spellen, waarin kennisgemaakt wordt met het muzikale alfabet, ritme, de notenbalk en solfège. Aan het eind van de les is er altijd een moment om voor elkaar te spelen, wat tevens een voorbereiding is om voor publiek te spelen. Kijk even op de website van Michiko om een beeld te krijgen van haar spellen.